THR
3.02 EUR
-2.89%
30/03/2017
22:39:49
Euronext ®