THR
7.61 EUR
-23.90%
22/07/2018
06:39:22
Euronext ®