THR
4.95 EUR
+1.44%
28/05/2018
03:12:54
Euronext ®