THR
3.44 EUR
+6.30%
17/12/2017
19:33:18
Euronext ®