THR
3.24 EUR
+0.71%
29/06/2017
07:25:46
Euronext ®